Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Śladami przyrody i historii

Idź do spisu treści

Menu główne

Gmina Wąbrzeźno

 

Położenie geograficzne Gminy Wąbrzeźno - Gmina Wąbrzeźno leży  we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie wąbrzeskim, na Wysoczyźnie Chełmińskiej, w dorzeczu rzek: Wisły, Drwęcy i Odry. Zajmuje ona powierzchnię 200,8 km², co stanowi 40,05% powierzchni powiatu wąbrzeskiego. Pod względem wielkości zajmowanej powierzchni jest to największa gmina w powiecie wąbrzeskim. Rzeki płynące  na terenie gminy to: Struga Toruńska, Struga Wąbrzeska, Struga Kujawska i Kanał Siciński. Struga Toruńska bierze swój początek z jeziora Wieldządz i uchodzi do Wisły w Toruniu. Struga Wąbrzeska jest prawostronnym dopływem Drwęcy i bierze swój początek w okolicach miejscowości Jarantowice Największy dopływ Strugi Wąbrzeskiej  to Wawrzonka.  Kanał Siciński ma  długości 22 km i  wpływa do Lutryny. Zlewnie tych rzek maja charakter rolniczy i prowadzą wody pozaklasowe.

Poziom zanieczyszczeń powietrza w regionie – emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z obszaru gminy Wąbrzeźno  jest najniższa w województwie kujawsko-pomorskim. Wynika to m.in. z faktu, iż na terenie gminy nie ma zlokalizowanego przemysłu, ponadto nie ma wiele terenów o zwartej zabudowie, które są źródłem zanieczyszczeń energetycznych. Stężenie średnie roczne SO2 i NO2 nie jest na tym obszarze przekraczane. Gmina  Wąbrzeźno charakteryzuje się dobrą jakością powietrza.


 
 

Ukształtowanie powierzchni terenu – rzeźba  obszaru gminy Wąbrzeźno ukształtowała się około 15-18 tys. lat temu, w czasie stopniowego wycofywania się  lądolodu skandynawskiego fazy krajeńsko - wąbrzeskiej. Obszar gminy stanowi dość płaską równinę polodowcową łagodnie wznoszącą się ku północy. Występują tam wzgórza morenowe, pagórki i obniżenia rynnowo - polodowcowe. Rynny te są głębokie, długie i wąskie, a ich dna podmokłe lub wypełnione wodami jezior. Największe z jezior w Gminie Wabrzeźno to: Wieczno Płd., północna część jez. Zamkowego, Sitno, Szczurkowskie i Radowiskie.  Spośród tych zbiorników  tylko jeziora: Wieczno, Szczurkowskie i Zamkowe nadają się dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Pozostałe są silnie zanieczyszczone. Najwyższym wzniesieniem jest pagórek czołowomorenowy w Jarantowicach. Osiąga on wysokość 130 m.n.p.m. Większy obszar niż jeziora zajmują równiny torfowe, które powstały w wyniku zarastania i zanikania jezior. Największym torfowiskiem w gminie Wąbrzeźno jest zespół torfowisk Zgniłka w okolicy Czystochlebia i Ludowic. Jest to teren dawnego jeziora Zgniłka. Po jego odwodnieniu w XIX wieku  na uzyskanej ziemi rozpoczęto gospodarkę łąkarską. Aktualnie większość łąk została porzucona i powoli zarasta wierzbą, olchą i brzozą.

Obszary chronione - formy chronione na terenie Gminy Wąbrzeźno:  rezerwat przyrody „Wronie”,  kompleks torfowiskowo-jeziorno-leśny  Zgniłka-Wieczno-Wronie,  14 pomników przyrody.  Spośród 14 pomników przyrody wyróżnia się  13 pomników przyrody ożywionej wśród, których do ciekawszych należą: skupienie jodeł pospolitych oraz 2 buków w leśnictwie Wronie, cis wielopienny w parku w Ryńsku, skupienie 4 dębów w parku w Ryńsku i 2 dębów w leśnictwie Czystochleb, lipa w Sosnówce oraz wyspa na jeziorze Wieczno – miejsce lęgowe ptaków i 1 pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy w leśnictwie Nielub.

Gleba, lasy, klimat - gleba należy do najważniejszych zasobów przyrody. Wpływ na rodzaj gleb ma przede wszystkim budowa geologiczna. Skałą macierzystą gleb omawianego terenu jest najczęściej polodowcowa glina zwałowa oraz utwory piaszczyste. Na terenie gminy przeważającym typem gleb są gleby brunatne, bielicowe, czarne ziemie i gleby organiczne. Pod względem klas bonitacyjnych występuje duże zróżnicowanie. W ogólnej powierzchni gruntów ornych przeważają średnio urodzajne gleby klasy bonitacyjnej IVa (33,4%) i IIIb (25,2%), znaczny udział mają także gleby klasy bonitacyjnej IV b (13,0%) i V (13,2%). Pozostałe klasy łącznie stanowią 15,2% powierzchni gruntów ornych.
W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne –  stanowią one 74,5%  powierzchni gminy. Lasy zajmujące na terenie gminy stanowią 13,7%  jej powierzchni i  rozmieszczone są nierównomiernie w trzech kompleksach: między Wałyczem i Jaworzem, w okolicach Wronia i Nielubia. Przeważają lasy mieszane z sosną jako gatunkiem przeważającym z udziałem drzew liściastych takich jak:  brzozy, dębu, olchy. Najwięcej jest drzewostanów młodych. Drzewostany wiekowe np. powyżej 100 lat stanowią tylko 5% powierzchni zalesionej. Klimat gminy charakteryzuje się znaczną zmiennością i przejściowością o czym świadczy występowanie stosunkowo niskich wartości opadów atmosferycznych i duża zmienność temperatury powietrza.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego